Mia Green

Mia Green (1875-1949) var en svensk krigskorrespondent och en av världens första kvinnliga krigsfotografer. Green dokumenterade en del av Europas historia mellan 1915 och 1918. Under den perioden utväxlades 75 000 ryska, tyska och österrikisk-ungerska krigsinvalider i den lilla gränsstaden Haparanda, Sverige, där Mia Green arbetade som fotograf. Hennes fotografier skildrar överlevande från första världskriget, soldater som hade förlorat lemmar eller sin syn och hade förts till Haparanda för att få vård.

Green föddes i Norrtälje, men växte upp i fattigdom i Skellefteå och hade en svår uppväxt. Genom olika vägar hittar hon till fotografyrket - ett av få yrken som under slutet av 1800-talet var öppet både för män och kvinnor. Hon blev så småningom en framgångsrik fotograf och var känd för sitt sociala engagemang, där hon bara anställde kvinnliga assistenter och kämpade för de fattigas och äldres välfärd. Greens fotografier av krigsöverlevare är ett kraftfullt vittnesmål av en relativt okänd del av Europas historia.