Anna Clarén

Den svenska fotografen Anna Claréns existentiella alster har deltagit i utställningar sedan  millennieskiftet, kännetecknade av hennes personliga och obehagliga – men ändå relaterbara – natur. Idag stöttar hon svenska fotografiska talanger som huvudlärare på Nordens Fotoskola i Biskops-Arnö.