Lennart Nilsson

Making the invisible visible - Med sina banbrytande fotografier av mänskliga embryon och andra  medicinska subjekt, som ofta ansågs vara omöjliga att fotografera, har den svenske fotografen Lennart Nilsson (1922–2017) gett oss helt ny kunskap om livets och människokroppens mirakel. Även om Nilsson är mest känd för sin medicinska fotografi, anses han också vara en av Sveriges ledande fotojournalister. Hans fotoreportage världen över har publicerats i världens mest prestigefyllda tidskrifter. På 1950-talet började Nilsson experimentera med nya fotografiska tekniker, som makro- och mikrofotografering. Det resulterade bland annat i serien Ants and Life in the Sea.

Han uppnådde internationell berömmelse 1965, då hans fotografier av människolivets början dök upp på omslaget och på sexton sidor av Life Magazine i  fotouppsatsen med titeln Drama of Life Before Birth. Fotografierna inkluderades även i A Child is  Born (1965), som idag anses vara en av 1900-talets viktigaste böcker om mänsklig  reproduktion. Ett tema han fortsatte att arbeta med i nästan 40 år. 

1976 utsågs Lennart Nilsson till hedersdoktor vid Karolinska Institutet och tilldelades professors  namn 2009 av den svenska regeringen.